OFERTA


Wycena nieruchomości:

- gruntowych,

- budynkowych,

- lokalowych.

 

Wycena ograniczonych praw rzeczowych:

- służebności gruntowych, mieszkania i przesyłu.

 

Wycena mienia zabużańskiego

 

Opracowania i ekspertyzy dotyczące:
- rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
- efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
- skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
- oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
- bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
- określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;